Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 15 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (33.819)

- T01830

Tijdelijke huurcontracten (33.819)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 11 april 2014 inzake afschrift van de brief over tijdelijk huren wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezegging als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman