Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957) (T01156)

- T01156

Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957)

De brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 april 2014 (33750 XVI, B) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie verplaatst de deadline van de toezegging naar 1 juni 2014.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman