Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel IJkwet BES 2014 (33.884)

- 33884 [aangehouden]

IJkwet BES 2014

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 13 mei 2014.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman