Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 13 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel IJkwet BES 2014 (33.884)

- 33884

IJkwet BES 2014

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling. De commissie stelt voor de beraadslagingen te voeren met de minister van EZ en de minister van BZK.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman