Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Europese Zaken (EUZA) van 13 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees semester 2014 (CVII)

-
CVII, E

Brief met antwoorden op vragen gesteld tijdens het mondeling overleg over het Nationaal Hervormings- en Stabiliteitsprogramma 2014; Europees semester 2014

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

-
Evaluatie mondeling overleg over het Nationaal Hervormings- en Stabiliteitsprogramma 2014

De commissies bespreken het verloop van het mondeling overleg van 15 april jl. over het Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma 2014. Zij concluderen dat een schriftelijk overleg voorafgaand aan een mondeling overleg van nut zou kunnen zijn. Een mondeling overleg zou dan in een commissiekamer plaats kunnen hebben, eventueel gevolgd door een plenaire afronding.
De commissies besluiten de eind mei te verschijnen lidstaatspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie af te wachten alvorens te besluiten over de wijze van behandeling.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren