Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 13 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stroomlijning markttoezicht door de Autoriteit Consument en Markt (33.622)

- 33622

Stroomlijning markttoezicht door de Autoriteit Consument en Markt

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koning), PVV (Faber-Van de Klashorst) en SP (Reuten).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer