Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Wetboek militair strafrecht inzake opnemen strafuitsluitingsgrond rechtmatig geweldgebruik militairen (31.487 (R1862))

- T01239 en T01240

recht op rechtsbijstand militairen bij getuigenverhoor (31.487 (R1862)); raadpleging militair deskundigen bij beslissing strafrechtelijk onderzoek (31.487 (R1862))

De commissies nemen de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 23 april 2014 voor kennisgeving aan en achten de toezeggingen met nummer T01239 en T01240 voldaan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren