Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ), Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 20 mei 2014
1. C

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst ter aanbieding van een geactualiseerde lijst van voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen per 1 februari 2014 (naar aanleiding van toezegging T01840); Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De commissies stemmen in met de bijgevoegde ambtelijk voorbereide conceptbrief met bijlage. Na ontvangst van de antwoordbrief van de minister voor Wonen en Rijksdienst zullen de commissies bezien of een mondeling overleg met de minister wenselijk is.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman