Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 20 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Rapport van de commissie-De Leeuw ( C ) (T01834)

- T01834 en T01848

Stand van zaken verzelfstandigingsbeleid ( C ); Rapport van de commissie-De Leeuw ( C )

De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 mei 2014 inzake het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo's (C, R) en overweegt deze te betrekken bij een eventueel later in te plannen mondeling overleg met de minister over voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen (zie de korte aantekeningen van de vergadering van de commissies BZK/AZ, FIN, EZ en VWS van 20 mei 2014). De commissie beschouwt toezegging T01834 als voldaan en toezegging T01848 als deels voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman