Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 27 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stroomlijning markttoezicht door de Autoriteit Consument en Markt (33.622)

- 33622

Stroomlijning markttoezicht door de Autoriteit Consument en Markt

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Reuten). Onder voorbehoud van tijdige en volledige beantwoording van het verslag besluit de commissie voor te stellen het plenaire debat te houden op 17 juni 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer