Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling (32.319)

-
T01512

Toezegging AMvB-procedure voor regeling inzake strafonderbreking bij illegale vreemdelingen (32.319)

De commissie stemt in met de brief aan de minister van V&J inzake toezegging T01512, naar aanleiding van het halfjaarlijkse toezeggingenrappel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren