Eerste Kamer akkoord met voorstel Wet werk en zekerheidDe Eerste Kamer heeft dinsdag 10 juni ingestemd met het voorstel Wet werk en zekerheid. De fracties van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van PVV, SP, PvdD, OSF en 50PLUS tegen. Het wetsvoorstel geeft vorm aan afspraken in het Regeerakkoord van PvdA en VVD, in het Sociaal Akkoord 2013 en in de Begrotingsafspraken 2014. Het voorstel bevat in dat verband maatregelen op drie terreinen: stroomlijning van de regels voor ontslag, verbeteren van de rechtspositie van flexwerkers en aanpassen van de werkloosheidsregelingen.

De Eerste Kamer nam dinsdag in het kader van dit wetsvoorstel een motie aan van senator Backer (D66) over de nieuwe ontslagregels. De motie vraagt de regering om verzoeken tot ontbinding van arbeidsovereenkomsten nauwgezet te monitoren en de Kamer uiterlijk één jaar na inwerkingtreding van de wet daarover te informeren. Voor de motie stemden: VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP, tegen: PvdA, PVV, SP, PvdD, OSF en 50PLUS. Minister Asscher had het oordeel over de motie aan de Kamer gelaten.

Zie ook:


Deel dit item: