Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 10 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stroomlijning markttoezicht door de Autoriteit Consument en Markt (33.622)

- 33622

Stroomlijning markttoezicht door de Autoriteit Consument en Markt

De commissie neemt kennis van de nota naar aanleiding van het verslag. De plenaire behandeling van dit wetsvoorstel vindt plaats op 17 juni 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer