Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 10 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (33.750 VIII)

-
Mondeling overleg met de minister van OCW over de effecten van de cultuurbezuinigingen

Toezegging Gevolgen cultuurbezuinigingen voor de cultuursector (33.750 VIII)

De commissie spreekt met de minister van OCW over de gevolgen van de cultuurbezuinigingen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman