Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 24 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Eventuele overname KPN ( C ) (T01836)

- T01836

Toezegging Eventuele overname KPN ( C )

De brief van de minister van Economische Zaken van 10 juni 2014 (C, S) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie ziet geen aanleiding de brief onder de aandacht van andere commissies te brengen. De commissie beschouwt toezegging T01836 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman