Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 1 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Jeugdwet (33.684)

-
Rondvraag

De commissie besluit het voorgehangen ontwerpbesluit Jeugdwet (EK 31839, J) op 8 juli 2014 ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer