Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Financiën (FIN) van 1 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (33.819)

- T01832

Toezegging Wooncoöperatie (33.819)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 juni 2014 inzake de consultatie van partijen in de woonsector over de uitwerking van wooncoöperaties (33819, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01832 als deels voldaan.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman