Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen (33.716) (T01908)

- T01908

Toezegging Tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen (33.716)

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 26 juni 2014 (33716, I) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren