Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957) (T01156)

- T01156

Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 20 juni 2014 (32419, M) voor kennisgeving aan te nemen en de rappeldatum van de toezegging te verplaatsen naar 1 januari 2015.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman