Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De Kamer zal per brief worden geïnformeerd op welke wijze de regering de toegezegde legislatieve terughoudendheid ten aanzien van de BES zal waarborgen (31.954) (T01157)

- T01157

Brief van de minister van BZK van 4 juli 2014 inzake halfjaarlijks overzicht wetgeving BES-eilanden (33750 IV, Z)

De commissie besluit de brief van minister van BZK van 4 juli 2014 (33750 IV, Z) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman