T01938

Toezegging Resultaten onderzoek naar ISDS in TTIP (33.877)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kox (SP), toe de resultaten van een onderzoek over de negatieve en positieve effecten van het opnemen van Investor-State Dispute Settlements in het Transatlantic Trade and Investment Partnership-Verdrag en de kabinetsappreciatie ervan aan de Kamer te doen toekomen.


Kerngegevens

Nummer T01938
Status voldaan
Datum toezegging 15 april 2014
Deadline 1 juli 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden M.J.M. Kox (SP)
Commissie commissie voor Europese Zaken (EUZA)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen ISDS
staat van de Unie
TTIP
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2014 (33.877)


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 27, item 3 - blz. 19

De heer Kox (SP):

De regering zegt in de Staat van de Europese Unie dat de EU als handelsblok een factor van betekenis op wereldniveau kan zijn; zeker wanneer het vrijhandelsverdrag gesloten kan worden met de Verenigde Staten, het Transatlantic Trade and Investment Partnership, dat moet gaan gelden van Los Angeles tot Boekarest. Maar dreigt de inrichting van dat verdrag niet dusdanig te worden dat niet gekozen politici maar veeleer multinationale ondernemingen en hun lobbyisten in die zone veelal de lakens gaan uitdelen? Meer macht in de wereld verwerven is één, maar of die machtsuitbreiding ook ten goede komt aan de belangen van onze burgers in plaats van vooral aan de belangen van grote bedrijven, is een andere kwestie. Ik dat verband stel ik drie vragen aan de minister.

[...]

Nu mijn tweede vraag. Wat vindt de regering ervan dat de omstreden Investor to State Dispute Settlements, die het grote transnationale ondernemingen mogelijk maken om de nationale rechtsgang te omzeilen, nu ook worden opgenomen in het vrijhandelsakkoord tussen EU en VS? En wat betekent de denkpauze die commissaris Karel De Gucht nu afgekondigd heeft: is er wellicht toch reden om deze ontwikkeling nog eens tegen het licht te houden?

Handelingen I 2013-2014, nr. 27, item 8 - blz. 51

Minister Timmermans:

De tweede vraag van de heer Kox ging over de Investor-State Dispute Settlements. Is het wel verstandig om daaraan mee te doen? Nederland is een grote investeerder in de VS, dus het kan van belang zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven dat er zo'n geschillenbeslechtingssysteem is. Aan de overkant heeft de heer Van Ojik een motie ingediend om te laten onderzoeken wat hiervan de impact kan zijn. Nederland zal laten onderzoeken wat de negatieve en positieve effecten zijn. Op basis van de resultaten van dat onderzoek zullen wij bepalen of wij uiteindelijk ISDS in het TTIP kunnen hebben of niet. Als het resultaat er is, wordt de Kamer daarvan op de hoogte gesteld.


Brondocumenten


Historie