Maidenspeech van L. Vleggeert (PvdA)

pdf Maidenspeech van L. Vleggeert (PvdA)


Bij:
  • beleidsdebat over onderwerpen, rakende het Departement van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Handelingen 1982/1983, 27ste vergadering, blz.: 723-725