Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2014 (voorjaarsnota) (33.940 IX)

- 33940 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2014 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren