Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Europese Zaken (EUZA) van 23 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees semester 2014 (CVII)

-
CVII

Europees semester 2014

De commissies besluiten de brief van de minister van Financiën van 29 augustus 2014 in reactie op vragen van 9 juli 2014 n.a.v. de lidstaatspecifieke aanbevelingen en de kabinetsreactie daarop voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud daarvan te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen op 18 november 2014.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren