Moties ingediend tijdens het debat over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII) op 23 september 2014De stemmingen over de moties vonden plaats op 7 oktober 2014.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en PVV stemden tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PVV en OSF stemden tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PVV en OSF stemden tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen is aangenomen.

De

is op 7 oktober 2014 ingetrokken.