Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees semester 2014 (CVII)

-
CVII, J

Ontwerpbegrotingsplan 2015

De commissie besluit op 7 oktober 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren