Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees semester 2014 (CVII)

-
CVII, J

Ontwerpbegrotingsplan 2015

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Reuten).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren