Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)

-
CVIII

Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De commissies bespreken het vervolgtraject na het beleidsdebat van 23 september 2014. Het gesprek met de voorzitter van het Cbp en de voorzitter van de CTIVD is gepland voor 4 november 2014, 15:30-16:30 uur. De commissies besluiten bij het vervolgtraject ook de commissies BZK/AZ en BDO te betrekken.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren