Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 28 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Codering gegevens (30.164/30.327) (T00498)

- T00498, T00499 en T00502

De commissie bespreekt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 23 juni 2014 met een geĆÆntegreerde kabinetsreactie op de evaluatie Wet politiegegevens en de evaluatie Wet justitiĆ«le en strafvorderlijke gegevens. De commissie besluit de openstaande status van de toezeggingen T00498, T00499 en T00502 te handhaven.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren