Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees semester 2014 (CVII)

-
CVII, L

Brief van de minister van Financiën d.d. 6 november 2014 inzake beantwoording vragen over het Nederlandse Ontwerpbegrotingsplan

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren