Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 18 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland (33.131)

-
33900

Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen

De commissies besluiten het voorbereidend onderzoek aan te houden. Zij wensen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te sturen inzake diens aangekondigde notitie over een kiescollege BES.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman