Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees semester 2014 (CVII)

-
33752, V

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van de SP (Reuten) en de PvdA (Sent).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren