Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Financiën (FIN) van 2 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Huurverhoging op grond van inkomen (33.129)

- T01670, T01671 en T01737

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst wordt geleverd door de fractie van het CDA (De Vries-Leggedoor). De staf verwerkt de inbreng tot een conceptbrief, die aan de commissieleden wordt gemaild met een reactietermijn tot vrijdag 5 december 2014, 10:00 uur.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman