Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 2 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Uitgaven voor onderwijs en innovatie CPB-model (21.501-20, B en C) (T01726)

- Toezeggingen T01726 en T01918 en motie-Flierman c.s. (33750 XIII, C)

Brief staatssecretaris OCW en minister EZ van 25 november 2014 (34000 VIII/ 34000 XIII, B)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van OCW en van de minister van EZ voor kennisgeving aan te nemen en de toezeggingen T01726 en T01918 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer