Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Europees beschermingsbevel (33.954)

-
33954

Implementatie Europees beschermingsbevel

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 20 januari 2015 te houden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren