34.104

Langdurige zorgDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over langdurige zorg.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 12 mei 2020 besloten de brief van de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming van 20 april 2020 over voorstellen de organisatie van jeugdzorg te verbeteren (EK 31.839, O) te betrekken bij een mondeling overleg dat na het zomerreces zal plaatsvinden na ontvangst van de contourennota (naar aanleiding van toezegging T02833 Nadere gedachtewisseling).

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 21 januari 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister van VWS over de decentralisaties in de zorg aan de hand van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg en de ontwikkelingen in het jeugdstelsel.

Van het mondeling overleg is een woordelijk verslag (EK 34.104 / 31.839, V) en een videoverslag beschikbaar.


Kerngegevens

begonnen

8 december 2014

titel

Langdurige zorg

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [401-412] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [401-412] documenten