T02016

Toezegging Wachtlijsten langdurige zorg (33.891)De staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag  van het lid Nagel, informeren over de wachtlijsten in de langdurige zorg.


Kerngegevens

Nummer T02016
Status voldaan
Datum toezegging 25 november 2014
Deadline 1 januari 2015
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden J.G. Nagel (50PLUS)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen langdurige zorg
wachtlijsten
Kamerstukken Wet langdurige zorg (33.891)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 9-8-17

De heer Nagel (50PLUS):

Kan de staatssecretaris ook enig inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de wachtlijsten voormensen die noodzakelijk aangewezen zijn op een verzorgingstehuis? Beseft de staatssecretaris wat het voor mensen betekent als in hun laatste levensfase veiligheid en kwaliteit in de zorg ontbreken?

Handelingen I 2014-2015, nr. 9-8-46

Staatssecretaris Van Rijn:

De heer Nagel vroeg mij of ik enig inzicht kan verschaffen in de ontwikkeling van de wachtlijst van mensen die noodzakelijkerwijs zijn aangewezen op een tehuis. De Tweede Kamer krijgt binnenkort een overzicht met de actuele informatie. Dat heb ik toegezegd. Hierbij zeg ik toe dat ik die informatie ook aan de Eerste Kamer zal doen toekomen. Voor iemand die is aangewezen op een plek in een verzorgingshuis of verpleeghuis dient het zorgkantoor binnen een redelijke termijn een plek te vinden. Die redelijke termijn wordt bepaald door de treeknormen. Voor intramurale opname met behandeling bedraagt die termijn zes weken. Indien het gaat om intramurale opname zonder behandeling bedraagt die termijn dertien weken. Ik zal die wachtlijstinformatie binnenkort aan de Kamer doen toekomen.


Brondocumenten


Historie