Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33.981)

-
33981

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie geeft aan een technische briefing inzake het wetsvoorstel op prijs te stellen.
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 februari 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren