Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Financiën (FIN) van 13 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens (33.330)

- 27926

Huurbeleid

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 december 2014 inzake huursombenadering (27926, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissies wensen na de indiening van een concreet wetsvoorstel op de kwestie van de huursombenadering terug te komen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman