Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 20 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet opheffing bedrijfslichamen (33.910)

- Monitoring Kritische Stoffen (MKS) na opheffing PBO

Brief van de staatssecretaris van EZ van 12 januari 2015 (33910, I)

De commissie besluit op 27 januari 2015 inbreng te leveren voor een schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de brief van 12 januari 2015 (33910, I).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer