Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 20 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Europees beschermingsbevel (33.954)

-
33954

Implementatie Europees beschermingsbevel

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren