Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ), Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken (EZ) van 20 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)

-
CVIII

Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De commissies nemen kennis van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2014 (CVIII, N) over de uitvoering van de motie-De Vries (PvdA) c.s. over het door inlichtingen- en veiligheidsdiensten openbaar maken van kwetsbaarheden op internet (CVIII, G). Zij besluiten naar aanleiding daarvan in schriftelijk overleg te treden. Een door de staf op te stellen conceptbrief wordt per mail aan de leden voorgelegd.

-
Rondvraag

Het lid De Vries (PvdA) geeft aan nog in afwachting te zijn van een brief over de uitvoering van de motie-De Vries (PvdA) c.s. over een onderzoek naar de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van organisaties die het grondwerk doen voor de standaardisering van beveiligingsprotocollen (CVIII, F). De staf zal navraag doen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren