Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (33.985)

- 33985

Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Essers) en SP (Elzinga).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren