Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees semester 2014 (CVII)

-
33 752, Y

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken over de Nederlandse vermogensverdeling

De commissie besluit op 24 februari 2015 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren