Dinsdag 17 maart 2015, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Mondeling overleg met de minister van Veiligheid en Justitie

over gevoerde correspondentie inzake ongeldigheid van de richtlijn dataretentie (2006/24/EG) en gevolgen voor de wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens