Dinsdag 17 maart 2015, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.33970

Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015

Procedure

3.33582, E

Brief ter aanbieding van het WODC-rapport "Het gebruik van drones : een verkennend onderzoek naar onbemande luchtvaartuigen"; Verruiming bevoegdheid burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

Vaststelling conceptbrief

4.Beoogd tijdpad beantwoording voorlopige verslagen m.b.t. een drietal wetsvoorstellen

Bespreking verslag van een schriftelijk met de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie overleg over het beoogde tijdpad van beantwoording

6.Rondvraag


Korte aantekeningen