Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Jeugdwet (33.684)

-
Uitvoering trekkingsrechten persoonsgebonden budget (pgb)

De commissie stelt de brief over de uitvoering van het pgb ongewijzigd vast.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer