Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 3 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33.519)

-
Ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs

Brief inzake ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs; Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van OCW wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koole) en GroenLinks (Ganzevoort). De SP-fractie sluit zich bij de vragen aan. De staf verwerkt de inbrengen tot een conceptbrief die, in verband met de op 10 maart 2015 aflopende reactietermijn, via een mailprocedure zal worden vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman