Dinsdag 17 maart 2015, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Monitoring Kritische Stoffen (MKS) na opheffing PBO

Brief van de staatssecretaris van EZ van 9 maart 2015 in reactie op brief van 30 januari 2015 (verslag schriftelijk overleg 33910, J)

Bespreking

4.C EK, Z

Brief van de minister van Economische Zaken over de voorgenomen verstatelijking van Verispect B.V.; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg

6.Rondvraag


Korte aantekeningen