Dinsdag 17 maart 2015, plenaire vergaderingAanvang: 13:30 uur

Agenda

13.45 - 14.25 uur  Interpellatie door het lid Koffeman van de staatssecretaris van Economische Zaken over het uitstel van de aangekondigde AMvB ter uitvoering van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33979) Sprekerslijst bekijken